Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah sangat penting bagi menilai kefahaman pelajar sepanjang tahun. Soalan-soalan yang mengandungi kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) perlu diaplikasikan bagi menguji tahap kefahaman murid dalam menguasai kesemua objektif pembelajaran sepanjang tahun.

  1. Soalan Sejarah (PAT) Tahun 4 - Soalan

  2. Soalan Sejarah (PAT) Tahun 5 - Soalan

  3. Soalan Sejarah (PAT) Tahun 5 Bil.2 - Soalan

  4. Soalan Sejarah (PAT) Tahun 6 - Soalan