Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah sangat penting bagi menilai kefahaman pelajar sepanjang tahun. Soalan-soalan yang mengandungi kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) perlu diaplikasikan bagi menguji tahap kefahaman murid dalam menguasai kesemua objektif pembelajaran sepanjang tahun.

  1. Soalan TMK (PAT) Tahun 4 - Soalan

  2. Soalan TMK (PAT) Tahun 4 Bil 2 - Soalan

  3. Soalan TMK (PAT) Tahun 4 Bil 3 - Soalan

  4. Soalan TMK (PAT) Tahun 5 - Soalan

  5. Soalan TMK (PAT) Tahun 6 - Soalan