Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah sangat penting bagi menilai kefahaman pelajar sepanjang tahun. Soalan-soalan yang mengandungi kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) perlu diaplikasikan bagi menguji tahap kefahaman murid dalam menguasai kesemua objektif pembelajaran sepanjang tahun.

  1. Muzik Tahun 4 - Soalan

  2. Muzik Tahun 5 - Soalan

  3. Muzik Tahun 6 - Soalan