Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah sangat penting bagi menilai kefahaman pelajar sepanjang tahun. Soalan-soalan yang mengandungi kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) perlu diaplikasikan bagi menguji tahap kefahaman murid dalam menguasai kesemua objektif pembelajaran sepanjang tahun.

 1. Soalan BM (PAT) PemahamanTahun 1- Soalan

 2. Soalan BM (PAT) Penulisan Tahun 1  - Soalan

 3. Soalan BM (PAT) Pemahaman Tahun 2- Soalan

 4. Soalan BM (PAT) Penulisan Tahun 2- Soalan

 5. Soalan BM (PAT) Pemahaman Tahun 3 - Soalan

 6. Soalan BM (PAT) Penulisan Tahun 3 - Soalan

 7. Soalan BM (PAT) Pemahaman Tahun 4 - Bhg A + Bhg B

 8. Soalan BM (PAT) Penulisan Tahun 4 - Soalan

 9. Soalan BM (PAT) Pemahaman Tahun 5 - Soalan

 10. Soalan BM (PAT) Penulisan Tahun 5 - Soalan

 11. Soalan BM (PAT) Pemahaman Tahun 2 Bil. 2 - Soalan

 12. Soalan BM (PAT) Penulisan Tahun 2 Bil.2  - Soalan

 13. Soalan BM (PAT) Pemahaman Tahun 2 Bil. 3 - Soalan