Buku Teks Digital KSSR Semakan Tahun 2 (Khas)


Buku Teks Digital KSSR Semakan Tahun 2 (Khas). Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk membangunkan pendidikan seiring dengan arus pemodenan dan teknologi.

Justeru itu, buku teks juga diambil berat sebagai medium yang perlu diolah dari sudut kepenggunaan di dalam kelas. Pihak sekolah boleh memuat turun atau membuat salinan 'softcopy' buku teks yang berkaitan untuk digunakan samada di dalam kelas, Makmal Komputer dan sebagainya.

Seiring dengan kemajuan teknologi di negara kita, kaedah pembelajaran juga perlu berubah dan mantap bagi mendedahkan pelbagai inovasikepada anak murid kita.


Senarai Buku Teks Digital KSSR Semakan Tahun 2 (Pendidikan Khas)


Semoga perkongsian Buku Teks Digital KSSR Semakan Tahun 2 (Khas) memberi infomasi dan manfaat kepada semua guru dan pelajar.

Sumber: Bahagian Teknologi Pendidikan, KPMPrevious Post Next Post