Guru sains perlu menguasai cara untuk menanda dan memberi markah apabila memeriksa kertas sains pelajar. Penandaan yang betul membantu pelajar untuk mendapat markah. Di sini saya kongsikan, cara penandaan kertas 2 sains dan maksud kepada simbol-simbol semasa membuat penandaan.

Apabila jawapan/ kenyataan betul maka:

 • Gariskan kata kunci yang berkenaan.

 • Tuliskan nombor (l) (4) poin (jika berkenaan).

 • Tandakan  (  /  ) di petak Ruang Untuk Pemeriksa.

Apabila jawapan/ kenyataan salah, maka: -

 • Kurungkan (    )

 • Tandakan pangkah( X) di petak Ruang Untuk Pemeriksa.

Apabila jawapan tertinggal/ tidak lengkap/ tidak jawab. 

 • Buat tanda Landai

 • Tandakan pangkah( X) di petak Ruang Untuk Pemeriksa.

Mengulang jawapan penyataan yang betul dan sudah diberi markah

 • Tulis gv/given

 • Tandakan pangkah( X) di petak Ruang Untuk Pemeriksa.

Jawapan kurang jelas tetapi hampir tepat

 • Beri B.O.D (Benefit of Doubt)

 • Tandakan  (  /  ) di petak Ruang Untuk Pemeriksa.

 • Syarat: Jangan diberi sewenangwenangnya. B. O.D.

 • Tidak boleh lebih 2 kali setiap calon.

Untuk format penandaan yang lain-lain bolehlah rujuk gambar di bawah sebagai panduan kepada guru semasa membuat penandaan kertas soalan sains.Peratusan markah sains akan diperolehi dengan jumlah menambah kertas 1 dan kertas 2. Di bawah adalah sifir untuk mendapatkan peratusan markah sains tambah membuat pengiraan.
Post a Comment