DSKP KSSR Semakan Dual Language Programme (DLP)


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi

Muat turun DSKP KSSR Semakan Dual Language Programme (DLP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk tujuan rujukan guru-guru.

DSKP KSSR Dual Language Program (Mathematics)


 1. DSKP KSSR (Semakan 2017) Mathematics Year 1
 2. DSKP KSSR (Semakan 2017) Mathematics Year 2
 3. DSKP KSSR (Semakan 2017) Mathematics Year 3
 4. DSKP KSSR (Semakan 2017) Mathematics Year 4
 5. DSKP KSSR (Semakan 2017) Mathematics Year 5 - Soon
 6. DSKP KSSR (Semakan 2017) Mathematics Year 6 - Soon

DSKP KSSR Dual Language Program (Science)


 1. DSKP KSSR (Semakan 2017) Science Year 1
 2. DSKP KSSR (Semakan 2017) Science Year 2
 3. DSKP KSSR (Semakan 2017) Science Year 3
 4. DSKP KSSR (Semakan 2017) Science Year 4
 5. DSKP KSSR (Semakan 2017) Science Year 5 - Soon
 6. DSKP KSSR (Semakan 2017) Science Year 6 - Soon


Baca juga Download DSKP Sains KSSR


Previous Post Next Post