Softcopy Buku Teks KSSR Tahun 5 (SK)


Softcopy Buku Teks KSSR Tahun 5 (SK) . Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk membangunkan pendidikan seiring dengan arus pemodenan dan teknologi.

Justeru itu, buku teks juga diambil berat sebagai medium yang perlu diolah dari sudut kepenggunaan di dalam kelas. Pihak sekolah boleh memuat turun atau membuat salinan 'softcopy' buku teks yang berkaitan untuk digunakan samada di dalam kelas, Makmal Komputer dan sebagainya.

Seiring dengan kemajuan teknologi di negara kita, kaedah pembelajaran juga perlu berubah dan mantap bagi mendedahkan pelbagai inovasikepada anak murid kita.


Senarai Softcopy Buku Teks KSSR Tahun 5 (SK)
Semoga perkongsian Softcopy Buku Teks KSSR Tahun 5 (SK) memberi infomasi dan manfaat kepada semua guru dan pelajar.

Sumber: Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM
Previous Post Next Post