Mikroorganisma


Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kanta pembesar dan mikroskop digunakan untuk melihat mikroorganisma.

Jenis-Jenis Mirooorganisma

Contoh dan ciri-ciri mikroorganisma

Proses Hidup MikroorganismaFaktor Pertumbuhan Mikrooragnisma


Kegunaan Mikroogranisma


Kesan Buruk MikroorganismaRujukan:

https://changtunkuet.weebly.com


Previous Post Next Post