NotaSains: Magnet

Magnet adalah bahan atau objek yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini tidak kelihatan tetapi bertanggungjawab terhadap sifat magnet yang paling ketara iaitu daya yang menarik dan menolak sesuatu bahan.


0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post