Modul Multimedia Dalam PdPc STEM Abad 21


Buku Modul Multimedia Dalam PdPc STEM Abad 21 ini merupakan buku panduan menyediakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang berasaskan teknologi. Berpandukan modul yang dihasilkan oleh guru-guru yang mahir dalam bidang teknologi ini, sedikit sebanyak membantu guru-guru dalam membina dan merancang PdPc yang berkesan dan bermakna.

Melalui Modul Multimedia STEM ini, kita boleh mempelajari pelbagai ilmu baru antaranya ialah

 • Teknik Mirroring

 • Digital Ink

 • Video editor - Youtube Editor dan Viva Video

 • Green Screen

 • Google Classroom

 • Quizizz

 • Formative

 • Plickers

 • EDpuzzle

 • H5P (HTML 5 Packages)

 • Vizia

Kesemua ini dilengkapi panduan dan tutorial yang mudah difahami dan senang dipraktikkan. Semoga aplikasi ini dapat menarik minat pelajar untuk melibatkan diri dalam PdPc.

Download Modul Multimedia PdPc STEM Abad 21 di sini
Previous Post Next Post