Modul Unggul Prestasi UPSR Matematik


Modul Unggul Prestasi UPSR Matematik . Modul Unggul Prestasi Semarak Realiti (UPSR) 2016 merupakan bahan latih tubi tambahan berbentuk topikal yang dibina bagi membantu murid-murid Tahun 6 menguasai kemahiran- kemahiran asas Matematik dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang perlu dikuasai oleh murid-murid sekolah rendah bersesuaian dengan format baru UPSR 2016.

Modul UPSR ini berfokus kepada soalan-soalan objektif sebagai latihan kepada murid-murid
untuk menjawab soalan Matematik Kertas 2.

Sumber: Sektor Pengurusan Akademik Negeri Perak

Download SINI


Semoga perkongsian Modul Unggul Prestasi UPSR Matematik dapat memberi infomasi dan manfaat kepada guru dan murid.
Previous Post Next Post