Contoh Penulisan Sasaran Keberhasilan PBPPP


Penilaian prestasi merupakan satu aktiviti yang bermula daripada melaksanakan penilaian, mengenal pasti tahap kompetensi dan prestasi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP), menganalisis keperluan latihan (Tranning Need Analysis), melaksanakan latihan pembangunan berterusan (Continuous Professional Development) seperti meningkatkan profesionalisme dan kemajuan kerjaya, Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) bagi guru, pensyarah dan pegawai cemerlang.


Prestasi Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) dijadikan asas kepada pelaksanaan program dasar pemisah (Exit Policy) bagi PPP yang berprestasi rendah. Penilaian prestasi juga menjadi asas penyaluran PPP kepada laluan pengajaran dan pembelajaran, laluan kepimpinan dan juga laluan kemahiran pakar bidang (Subject Matter Expert) yang bakal dilaksanakan.

Salah satu contoh penulisan keberhasilan seperti di bawah,


Terima kasih kepada semua ahli panel dan Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)yang telah menghasilkan Contoh Penulisan Sasaran Keberhasilan bagi memberi panduan dan memudahkan kerja PPP.

Muat turun contoh penulisan sasaran ini melalui pautan di bawah atau melalui telegram Cikgu Press.
  1. Google Drive
  2. TelegramPrevious Post Next Post