Garis Panduan Pembukaan Semula Prasekolah

garis panduan pembukaan prasekolah

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam portal rasminya telah mengeluarkan Garis Panduan Pembukaan Semula Prasekolah. Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan dan panduan kepada prasekolah / tabika / tadika kerajaan dan swasta.

Disampinbg itu juga, garis panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Garis Panduan Pengurusan Pembukaan Semula Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (rujukan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2020 bertarikh 4 Jun 2020), surat pekeliling ikhtisas, surat siaran dan arahan serta peraturan berkaitan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia dari semasa ke semasa.

Garis Panduan Pembukaan Semula Prasekolah boleh dimuat turun melalui laman web rasmi KPM untuk maklumat pihak sekolah dan guru-guru dengan klik pautan di bawah

Sumber: KPM

Garis Panduan Pembukaan Semula Prasekolah


garis panduan pembukaan prasekolah

garis panduan pembukaan prasekolah

garis panduan pembukaan prasekolah

garis panduan pembukaan prasekolah

garis panduan pembukaan prasekolah

garis panduan pembukaan prasekolah

garis panduan pembukaan prasekolah

garis panduan pembukaan prasekolah

garis panduan pembukaan prasekolah


Previous Post Next Post