14 Elemen Dalam Sekolahku SEJAHTERA

sekolahku sejahtera


Sekolahku SEJAHTERA adalah satu konsep yang memberi penekanan kepada 14 elemen berteraskan nilai murni yang diterapkan secara semula jadi dalam kehidupan harian warga sekolah, khususnya murid. 

Elemen Konsep Sekolahku SEJAHTERA

14 elemen tersebut adalah:

S - Selamat, Seronok dan Sihat

E - Etika dan Empati 

J - Jati Diri

A - Adab Sopan

H - Harmoni

T - Tekun, Teliti dan Terampil

E - Eksplorasi

R - Rasional

A - Artikulasi

Secara asasnya, elemen SEJAHTERA perlu sentiasa diterap, dihayati serta diamalkan sehingga menjadi budaya bagi seluruh warga sekolah. Dengan ini, kita akan dapat melahirkan generasi masa depan yang berkeperibadian unggul dan mampu bersaing di peringkat dunia.

Konsep Sekolahku SEJAHTERA ini bukanlah satu mata pelajaran baharu atau sisipan mata pelajaran sedia ada. Malah konsep ini tidak akan menambah beban tugas guru termasuk pelaporan tentang pelaksanaannya. 

Apa yang penting adalah untuk guru serta masyarakat bersama-sama menerapkan konsep ini dalam diri generasi pewaris negara supaya nilai murni tersebut sentiasa tersemat di hati mereka.

Turut dilancarkan hari ini adalah lagu Sekolahku SEJAHTERA, yang digubah khusus untuk penghayatan yang lebih mendalam kepada nilai-nilai murni yang terkandung dalam konsep ini.

Dikongsikan lagu tema SekolahKu SEJAHTERA untuk dihayati bersama.

Sumber: Dr. Radzi Jidin

Previous Post Next Post