Manual Pembudayaan KBAT di Sekolah


kbat


Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menerbitkan Manual Pembudayaan KBAT di Sekolah dengan matlamat untuk membudayakan kemahiran berfikir aras tinggi menjadi amalan berterusan dalam kalangan murid secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang berdaya saing di peringkat global.

Dengan adanya manual pembudayaan KBAT ini, ia dapat memberi panduan kepada warga sekolah untuk melaksanakan pembudayaan KBAT selaras dengan SKPMg2 dalam aspek

  • Kepimpinan
  • Pengurusan organisasi
  • Pengurusan Kurikulum dan Kokurikulum
  • Pdp

Melalui manual ini, aktiviti pembudayaan KBAT perlu dibuat secara sistematik meliputi perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan tindakan susulan. 

Panduan untuk setiap langkah tersebut disediakan dalam manual ini bagi memudahkan pentadbir dan guru melaksanakan aktiviti yang dirancang supaya dapat mecetus kreativiti dan menjana inovasi dalam kalangan murid.

Muat turun Manual Pembudayaan KBAT di Sekolah  yang boleh dijadikan panduan kepada guru dalam menerapkan KBAT dalam kalangan murid.

Download

Sumber: BPK

Previous Post Next Post