Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah 4.0

Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Institusi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia ini merupakan garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi melancarkan pengurusan dan pengoperasian institusi pendidikan bermula 1 Mei 2022. 

Tujuan Garis Panduan Pengoperasian Sekolah 4.0

  1. Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada pegawai bahagian di KPM, jabatan pendidikan negeri (JPN), pejabat pendidikan daerah (PPD) dan institusi pendidikan KPM dan institusi pendidikan yang berdaftar bawah KPM. 
  2. Garis panduan ini terpakai kepada semua institusi pendidikan termasuk sekolah rendah, sekolah menengah, prasekolah, kolej vokasional, kolej tingkatan enam, kolej matrikulasi, institut pendidikan guru dan institusi pendidikan swasta yang berdaftar dengan KPM.
  3. Institusi pendidikan yang tidak berdaftar dengan KPM juga disarankan merujuk garis panduan ini.

Garis panduan ini boleh dimuat turun di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) atau di pautan berikut 
Previous Post Next Post