Format Pentaksiran Instrumen SR Matematik

Format Ujian Akhir Semester Akademik 2022/2023 Matematik bagi sekolah rendah (Tahun 4, 5 dan 6) mempunyai 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bagi soalan ini hanya satu kertas sahaja iaitu soalan subjektif.

Bahagian A pada soalan matematik ini mempunyai 13 soalan dengan peruntukan markah sebanyak 26 markah. Manakala pada bahagian B hanya terdapat 2 soalan dengan peruntukan markah sebanyak 24 markah.

Jumlah keseluruhan markah untuk soalan matematik ialah 50 markah. Peruntukan masa untuk menjawab soalan ini ialah selama 1 jam 15 minit.

Untuk Penerangan Lengkap Boleh ke sini:- https://youtu.be/nb16So6AVQ8Format Ujian Matematik Sekolah Rendah

Previous Post Next Post