Format Pentaksiran Instrumen SR Sains

Format Ujian Akhir Semester Akademik 2022/2023 Sains bagi sekolah rendah (Tahun 4, 5 dan 6) mempunyai 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. 

Bahagian A pada soalan Sains ini mempunyai 10 soalan dengan peruntukan markah sebanyak 10 markah. Jenis soalan pada bahagian A ini ialah item objektif aneka pilihan. 

Manakala bahagian B mempunyai 2 soalan dengan peruntukan markah sebanyak 8 markah. Jenis soalan pada bahagian B ialah item objektif pelbagai bentuk

Seterusnya bahagian C mempunyai 4 soalan dengan peruntukan markah sebanyak 32 markah. Soalan pada bahagian C ialah jenis soalan berstruktur. 

Jumlah keseluruhan markah untuk soalan Sains ialah 50 markah. Peruntukan masa untuk menjawab soalan ini ialah selama 1 jam 15 minit.

Untuk Penerangan Lengkap Boleh ke sini:- https://youtu.be/XaJAyjQGec4Format Baharu Instrumen Sains 


Contoh soalan bahagian A


Previous Post Next Post