Kemahiran Manipulatif


Kemahiran manipulatif sains merupakan kemahiran psikomotor dalam menjalankan aktiviti amali sains. Ianya melibatkan perkembangan koordinasi mata dan tangan. Pengalaman mengguna dan mengendalikan bahan dan peralatan sains akan menyediakan pengalaman pembelajaran yang secara beransur- ansur pada pelajar untuk menguasai kemahiran- kemahiran tersebut.

Antara kemahiran manipulatif ialah

1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul
2. Mengendalikan spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul dan cermat
3. Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat dan betul.
4. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
5. Penyimpanan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat


Untuk lebih memahami kemahiran manipulatif, jom lakukan aktiviti di bawah yang dikongsi oleh cikgu Norazlin Mohd Rusdin.

‎Sumber: Norazlin Mohd Rusdin
Previous Post Next Post