Login SAPS Semakan Ibu BapaSistem Analisis Peperiksaaan Sekolah (SAPS) semakan ibubapa memberi memudahkan kepada ibubapa dalam proses pemantauan perkembangan dan kemajuan anak-anak di sekolah.

Ibubapa boleh membuat semakan markah anak-anak dengan memasukkan nombor kad pengenalan ataupun nombor mykid dan seterusnya tekan cari.

Langkah seterusnya pilih negeri, daerah, nama sekolah dan akhir sekali tekan semak.

Saps semakan ibubapa: https://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/index.php

Di bawah adalah sistem gred pemarkahan sebagai rujukan ibubapa tentang pencapaian anak masing-masing

Gred Sekolah Rendah

 • 80-100 Gred A Cemerlang

 • 65-79 Gred B Baik

 • 50-64 Gred C Memuaskan

 • 40-49 Gred D Mencapai Tahap Minimum

 • 0-39 Gred E Belum Mencapai Tahap Minimum

 • TH Tidak Hadir


Gred Sekolah Menengah

 • 85-100 Gred A Cemerlang

 • 70-84 Gred B Kepujian

 • 60-69 Gred C Baik

 • 50-59 Gred D Memuaskan

 • 40-49 Gred E Mencapai Tahap Minimum

 • 0-39 Gred F Belum Mencapai Tahap Minimum

 • TH Tidak Hadir


Gred Menengah Atas

 • 90-100 Gred A+ Cemerlang Tertinggi

 • 80-89 Gred A Cemerlang Tinggi

 • 70-79 Gred A- Cemerlang

 • 65-69 Gred B+ Kepujian Tertinggi

 • 60-64 Gred B Kepujian Tinggi

 • 55-59 Gred C+ Kepujian Atas

 • 50-54 Gred C Kepujian

 • 45-49 Gred D Lulus Atas

 • 40-44 Gred E Lulus

 • 0-39 Gred G Gagal

 • TH Tidak Hadir

Previous Post Next Post