Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Login SAPS Semakan Ibu Bapa



Sistem Analisis Peperiksaaan Sekolah (SAPS) semakan ibubapa memberi memudahkan kepada ibubapa dalam proses pemantauan perkembangan dan kemajuan anak-anak di sekolah.

Ibubapa boleh membuat semakan markah anak-anak dengan memasukkan nombor kad pengenalan ataupun nombor mykid dan seterusnya tekan cari.

Langkah seterusnya pilih negeri, daerah, nama sekolah dan akhir sekali tekan semak.

Saps semakan ibubapa: https://sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/index.php

Di bawah adalah sistem gred pemarkahan sebagai rujukan ibubapa tentang pencapaian anak masing-masing

Gred Sekolah Rendah

 • 80-100 Gred A Cemerlang

 • 65-79 Gred B Baik

 • 50-64 Gred C Memuaskan

 • 40-49 Gred D Mencapai Tahap Minimum

 • 0-39 Gred E Belum Mencapai Tahap Minimum

 • TH Tidak Hadir


Gred Sekolah Menengah

 • 85-100 Gred A Cemerlang

 • 70-84 Gred B Kepujian

 • 60-69 Gred C Baik

 • 50-59 Gred D Memuaskan

 • 40-49 Gred E Mencapai Tahap Minimum

 • 0-39 Gred F Belum Mencapai Tahap Minimum

 • TH Tidak Hadir


Gred Menengah Atas

 • 90-100 Gred A+ Cemerlang Tertinggi

 • 80-89 Gred A Cemerlang Tinggi

 • 70-79 Gred A- Cemerlang

 • 65-69 Gred B+ Kepujian Tertinggi

 • 60-64 Gred B Kepujian Tinggi

 • 55-59 Gred C+ Kepujian Atas

 • 50-54 Gred C Kepujian

 • 45-49 Gred D Lulus Atas

 • 40-44 Gred E Lulus

 • 0-39 Gred G Gagal

 • TH Tidak Hadir

Post a Comment for "Login SAPS Semakan Ibu Bapa"