Manual Pengguna Sistem ePangkat 2019


Sistem ePangkat adalah satu sistem yang bertujuan menguruskan urusan kenaikan pangkat pegawai perkhidmatan pendidikan (PPP) dan anggota kumpulan pelaksana (AKP) secara atas talian.

Disediakan manual pengguna sistem ePangkat untuk pegawai perkhidmatan dan AKP yang terlibat dalam kenaikan pangkat bagi tahun 2019.

Download PDF sini

Mulai tahun 2019 urusan kenaikan pangkat mestilah dibuat secara online dan dimohon sendiri oleh calon.

Laman web: ePangkat 

Previous Post Next Post