DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 3 Kegunaan 2019 1. DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 3 ini adalah untuk tujuan penyebaran bagi tahun 2018.

 2. Pelaksanaan KSSR (Semakan 2017) Tahun 3 adalah pada tahun 2019.

 3. Sila rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017) Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017 yang sedang berkuatkuasa.

 4. Sekiranya ada persoalan, sila hubungi kami di talian 03-8884 2000 semasa waktu pejabat atau isikan Borang Hubungi Kami.

 *B.Inggeris belum ada lagi

DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 3 


 1. 001 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA MELAYU TAHUN 3.pdf
 2. 002 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA MELAYU SJK TAHUN 3.pdf
 3. 003 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA CINA TAHUN 3.pdf
 4. 004 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA TAMIL TAHUN 3.pdf
 5. 005 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 MATEMATIK TAHUN 3.pdf
 6. 006 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3.pdf
 7. 007 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3.pdf
 8. 008 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 SAINS TAHUN 3.pdf
 9. 009 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3.pdf
 10. 010 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3.pdf
 11. 011 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA ARAB TAHUN 3.pdf
 12. 012 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA CINA SK TAHUN 3.pdf
 13. 013 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA TAMIL SK TAHUN 3.pdf
 14. 014 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA IBAN TAHUN 3.pdf
 15. 015 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 3.pdf
 16. 016 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA SEMAI TAHUN 3.pdf
 17. DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 3 SJKC v3
 18. DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 3 SJKT v2
 19. DSKP KSSR (Semakan 2017) Sains Tahun 3 SJKC v2
 20. DSKP KSSR (Semakan 2017) Sains Tahun 3 SJKT v2
Previous Post Next Post