DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 4


DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 4 Kegunaan 2020. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard antarabangsa.

Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi

Kurikulum baharu yang  diperkenalkan ini berasaskan pernyataan standard, iaitu Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Ketiga-tiga pernyataan standard ini dikenali sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi ini merangkumi aspek yang berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang mesti dikuasai dan dipelajari oleh pelajar.

Muat turun DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 4 Kegunaan 2020 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk tujuan rujukan guru-guru.

Baca DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 3 Kegunaan 2019


Muat turun DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 4 Kegunaan 2020.


 1. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 4
 2. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA MELAYU (SJK) TAHUN 4
 3. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA MELAYU TAHUN 4
 4. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA SEMAI TAHUN 4
 5. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA TAMIL (SJK) TAHUN 4
 6. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA TAMIL TAHUN 4
 7. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) MATEMATIK TAHUN 4
 8. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4
 9. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4
 10. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4
 11. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4
 12. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
 13. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) SAINS TAHUN 4
 14. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) SEJARAH TAHUN 4
 15. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA ARAB TAHUN 4
 16. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA CINA (SJK) TAHUN 4
 17. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA CINA TAHUN 4
 18. DSKP KSSR (SEMAKAN 2017) BAHASA IBAN TAHUN 4

Semoga perkongsian DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 4 Kegunaan 2020 dapat memberi infomasi kepada semua guru.

Untuk infomasi terbaru yang cepat dan pantas? Jangan lupa subscribe channel terbaru telegram kami https://t.me/cikgupress

Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia
Previous Post Next Post