Item Contoh Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2019


Item Contoh Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2019. Melalui portal Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), terdapat item-item contoh yang boleh digunakan oleh pihak sekolah, guru dan pelajar bagi tujuan rujukan untuk perubahan format PT3 bagi tahun 2019.

Terdapat pelbagai item contoh untuk semua matapelajaran bagi Pentaksiran Tingakatan 3 (PT3). Antara matapelajaran yang mempunyai item contoh untuk rujukan di portal LPM ialah,

 1. Bahasa Melayu
 2. Sejarah
 3. Geografi
 4. Bahasa Arab
 5. Bahasa Cina
 6. Bahasa Tamil
 7. Bahasa Iban
 8. Bahasa Kadazandusun
 9. Bahasa Punjabi
 10. Bahasa Semai
 11. Pendidikan Islam
 12. Mathematics
 13. Science
 14. Reka Bentuk Teknologi
 15. Asas Sains Komputer
 16. Maharat Al-Quran
 17. Al-Syariah
 18. Usul Al-Din
 19. Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu'asirah
 20. Seni Muzik
 21. Seni Tari
 22. Seni Teater
 23. Seni Visual

Pelajar-pelajar yang akan menduduki PT3 pada tahun ini, bolehlah merujuk item contoh bagi membuat sebarang rujukan yang telah disediakan oleh KPM melalui LPM. Sila rujuk laman web LPM untuk memuat turun (download) sebarang item contoh yang telah disediakan.

Rujuk laman web : LPM

Peperiksaan bertulis PT3 dijangka bermula pada 30 September dan berakhir pada 8 Oktober 2019. Muat turun Jadual Ujian Bertulis PT3


Previous Post Next Post