Koleksi Soalan Pentaksiran TMKUjian Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah sangat penting bagi menilai kefahaman pelajar sepanjang tahun. Soalan-soalan yang mengandungi kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) perlu diaplikasikan bagi menguji tahap kefahaman murid dalam menguasai kesemua objektif pembelajaran sepanjang tahun.

Koleksi Soalan Pentaksiran TMK


  1. Soalan TMK (PAT) Tahun 4 - Soalan
  2. Soalan TMK (PAT) Tahun 4 Bil 2 - Soalan
  3. Soalan TMK (PAT) Tahun 4 Bil 3 - Soalan
  4. Soalan TMK (PAT) Tahun 5 - Soalan
  5. Soalan TMK (PAT) Tahun 6 - Soalan
Previous Post Next Post