Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Koleksi Soalan Pentaksiran Pendidikan Kesihatan



Ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah sangat penting bagi menilai kefahaman pelajar sepanjang tahun. Soalan-soalan yang mengandungi kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) perlu diaplikasikan bagi menguji tahap kefahaman murid dalam menguasai kesemua objektif pembelajaran sepanjang tahun.

Koleksi Soalan Pentaksiran Pendidikan Kesihatan


  1. Soalan PK (PAT) Tahun 1 - Soalan
  2. Soalan PK (PAT) Tahun 1 Bil.2 - Soalan
  3. Soalan PK (PAT) Tahun 2 - Soalan
  4. Soalan PK (PAT) Tahun 3 - Soalan
  5. Soalan PK (PAT) Tahun 4 - Soalan
  6. Soalan PK (PAT) Tahun 5 - Soalan
  7. Soalan PK (PAT) Tahun 6 - Soalan

Post a Comment for "Koleksi Soalan Pentaksiran Pendidikan Kesihatan"