DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 5


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard antarabangsa.

Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi

Kurikulum baharu yang  diperkenalkan ini berasaskan pernyataan standard, iaitu Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Ketiga-tiga pernyataan standard ini dikenali sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi ini merangkumi aspek yang berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang mesti dikuasai dan dipelajari oleh pelajar.

Muat turun DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 5 Kegunaan 2021 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk tujuan rujukan guru-guru.

>>PORTAL RASMI BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM<<

Muat turun DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 5 Kegunaan 2021.
Semoga perkongsian DSKP KSSR (Semakan 2017) Tahun 5 Kegunaan 2021 dapat memberi infomasi kepada semua guru.

Untuk infomasi terbaru yang cepat dan pantas? Jangan lupa subscribe channel terbaru telegram kami https://t.me/cikgupress

Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia
Previous Post Next Post