3 Model Pengoperasian Pembukaan Penuh Sekolah

3 Model Pengoperasian Pembukaan Penuh Sekolah. Berdasarkan analisis dan perincian yang dilaksanakan, KPM mengenal pasti tiga model pengoperasian pembukaan penuh sekolah yang perlu dijadikan panduan oleh pentadbir sekolah mengikut kesesuaian dan situasi di sekolah masing-masing

Tiga model pengoperasian pembukaan penuh sekolah yang perlu dijadikan panduan oleh pentadbir sekolah mengikut kesesuaian dan situasi di sekolah masing-masing.

Model Pengoperasian Pembukaan Penuh Sekolah


Model pengoperasian pembukaan sekolah terdiri dari 3 model iaitu 
  • Model Satu Sesi
  • Model Dua Sesi 
  • Model Penggiliran.

Model Satu Sesi


Model Satu Sesi adalah untuk sekolah yang mempunyai bilik darjah atau ruang yang mencukupi bagi menempatkan semua murid dalam satu sesi setelah mengambil kira penjarakkan sosial

model pengoperasian

Model Dua Sesi

Model Dua Sesi adalah untuk sekolah sedia ada yang telah beroperasi secara dua sesi atau sekolah satu sesi yang kini perlu beroperasi secara dua sesi kerana tiada ruang yang mencukupi bagi menempatkan semua murid dengan mengambil kira penjarakkan sosial
model pengoperasian

Model Penggiliran

Model Penggiliran untuk sekolah yang tiada ruang bagi menempatkan semua murid walaupun dengan melaksanakan Model Dua Sesi. Kebanyakan sekolah dalam kategori itu adalah sekolah dalam kawasan berkepadatan penduduk yang tinggi
model pengoperasian

Previous Post Next Post