Penggunaan Logo Baharu KPM

Mesyuarat Ketua Bahagian Bil 9/2020 telah memutuskan agar Logo KPM menggunakan Jata Negara dengan teks Kementerian Pendidikan Malaysia seperti spesifikasi yang dilampirkan.Logo Kementerian Pendidikan Malaysia boleh dimuat turun di pautan berikut: >>LOGO KPM<<

Semua Bahagian, Jabatan dan Unit KPM hendaklah menggunakan Logo ini mulai 8 Julai 2020

Contoh Penggunaan Logo 


Muat turun Garis panduan penggunaan logo rasmi KPM dan agensi di bawahnya.

>>GARIS PANDUAN PENGGUNAAN LOGO<<


Sumber: KPM

Previous Post Next Post