Prestasi Guru Keluaran IPG Cemerlang


Prestasi Guru Keluaran IPG Cemerlang. Berdasarkan posting Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menerusi facebook, Dr Radzi Jidin yang juga Menteri Kanan Pendidikan mengatakan bahawa prestasi guru Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) lepasan Institut Pendidikan Guru (IPG) berada pada tahap cemerlang dan memenuhi keperluan sekolah.

Dr Radzi Jidin berkata, berdasarkan maklum balas daripada pentadbir sekolah dari 2015 hingga 2019 mendapati peratus skor purata prestasi guru PISMP lepasan IPG bagi tempoh itu berada pada tahap 92% ke atas.

Sumber: Facebook KPM


Previous Post Next Post