Garis Panduan Pelaksanaan Aktiviti Sukan

aktiviti sukan

Garis Panduan Pelaksanaan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum ini disediakan sebagai rujukan dan panduan kepada pentadbir serta guru di sekolah rendah, sekolah menengah, Kolej Vokasional dan Kolej Tingkatan Enam di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) serta Institusi Pendidikan Swasta (IPS) yang berdaftar dengan KPM.

Garis panduan ini juga merangkumi pelaksanaan aktiviti sukan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran (PdP).

Muat turun Garis Panduan Pelaksanaan Aktiviti Sukan yang telah disediakan oleh KPM di mana garis panduan ini berkuat kuasa pada 1 September 2020.

Download: Garis Panduan Pelaksanaan Aktiviti Sukan 


Previous Post Next Post