jawatan kader

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia dengan ini mempelawa Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan bagi jawatan kader di Kementerian/ Agensi luar dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 

Kekosongan jawatan adalah di agensi

 • Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
 • Jabatan Perdana Menteri
 • Kementerian Belia dan Sukan
 • Kementerian Pertahanan
 • Jabatan Penjara Malaysia
 • Polis Diraja Malaysia
 • Kementerian Sumber Negara

Kelayakan memohon

 • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41/DG44/DG48 yang sedang berkhidmat di Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Mempunyai ikhtisas/ kelulusan dalam opsyen seperti di Lampiran A.
 • Telah disahkan dalam perkhidmatan.
 • Telah mengajar sekurang-kurangnya tiga (3) tahun.
 • Tahap kesihatan yang baik dan memuaskan.
 • Memperoleh sekurang-kurangnya 85% dalam penilaian prestasi bagi tiga tahun terkini (2017-2019).
 • Bebas daripada tindakan tatatertib atau tindakan mahkamah.
 • Permohonan mestilah disokong oleh Ketua Jabatan masing-masing.
 • Bersedia berkhidmat di jawatan kader sekurang-kurangnya untuk tempoh tiga (3) tahun.
 • Mempunyai minat dan kewibawaan yang tinggi untuk berkhidmat di Kementerian/ Agensi luar dari KPM.

Cara memohon

 • Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Masuk Jawatan Kader seperti di Lampiran B.
 • Permohonan mestilah melalui Ketua Jabatan masing-masing.
 • Borang permohonan yang lengkap diisi beserta sekeping gambar berukuran pasport hendaklah dihantar melalui emel kepada noraizawati.amanaf@moe.gov.my .
 • Permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan atau tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan tidak akan dipertimbangkan.

Download 


Sumber: KPM

Post a Comment