Download Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0

dokumen penjajaran 2.0

Download Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 (2021). Bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) berdasarkan takwim persekolahan 2021, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)  telah menjajarkan kandungan kurikulum semua mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), Kurikulum Standard Kelas Peralihan (KSKP) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Penjajaran kurikulum ini melibatkan penyusunan semula kandungan, pedagogi serta pentaksiran berdasarkan hasil pembelajaran yang dihasratkan bagi memenuhi keperluan khusus mata pelajaran.

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0

Sebagai rujukan dan panduan kepada sekolah dan guru, Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 boleh dimuat turun melalui laman rasmi BPK melalui pautan di bawah.


Sumber Pautan
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Previous Post Next Post