Pelaksanaan Catch Up Plan 3 (CUP 3)

Catch-Up Plan (CUP) ini tercetus daripada program KPMPerkasaKU iaitu program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum. CUP 2 telah berjaya dilaksanakan pada penggal yang lalu. 


Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjelaskan mengenai pengoperasian Catch Up Plan (CUP) 3 yang akan dilaksanakan bermula 21 Mac hingga 15 April 2022.


Mata pelajaran untuk CUP 3


Antara subjek yang terlibat bagi pelaksanaan CUP 3 ini ialah

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains


Kumpulan sasaran pelaksanaan CUP 3

Manakala kumpulan sasaran yang akan terlibat terdiri daripada murid sekolah rendah dan sekolah menengah yang mendapat Tahap Penguasaan (TP) 1, TP 2, TP 3 dan murid yang tidak ditaksir. 


Bagi sekolah rendah,  murid yang terlibat ialah

 • Murid Tahun 2
 • Murid Tahun 3
 • Murid Tahun 4


Manakala murid sekolah menengah pula terdiri daripada

 • Murid Tingkatan 1
 • Murid Tingkatan 2
 • Murid Tingkatan 3


Pengecualian diberikan bagi 

 • Murid pemulihan khas
 • Sekolah Program PLaN
 • Murid Berkeperluan khas (MBK)
 • Murid peralihan


Kaedah pelaksanaan CUP 3


Antara kaedah pelaksanaan CUP 3 ialah
 • Memfokus kepada kemahiran asas yang belum dikuasai
 • Menggunakan pelbagai aktiviti PdP yang dapat mengukuhkan kemahiran asas
 • Merancang aktiviti dalam panitia, antara panitia, antara guru mata pelajaran dan guru kelas untuk menentukan strategi, aktiviti, tempoh masa, guru pelaksana dan murid.Tonton Taklimat KPMPerkasaKU Siri 5 disampaikan oleh para pegawai di Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) berkaitan dengan CUP 3


Previous Post Next Post