Dokumen Pengurusan UASA Sesi 2023/2024

Dokumen Pengurusan UASA


Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengeluarkan dokumen pengurusan Ujian Akhir Sesi Akademik 2023/2024 yang merangkumi Garis Panduan Pentadbiran Ujian Akhir Sesi Akademik Edisi 2 dan Jadual Kerja Ujian Akhir Sesi Akademik 2023/2024

Pihak sekolah bolehlah memuat turun dokumen pengurusan UASA 2023/2024 sebagai persediaan untuk menghadapi ujian bagi sesi 2023/2024 nanti.

Dokumen pengurusan UASA bolehlah dimuat turun melalui laman rasmi Lembaga Peperiksaan di pautan - LEMBAGA PEPERIKSAAN 

Previous Post Next Post