Format UASA Sekolah Rendah (Edisi Kedua)

Format UASA Sekolah Rendah (Edisi Kedua)


Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengeluarkan Format Instrumen Pentaksiran dan Pelaporan Ujian Akhir Sesi Akademik Sekolah Rendah Tahun 4,5 dan 6 Edisi Kedua melalui laman rasminya.

Pihak sekolah bolehlah memuat turun dokumen Format Instrumen Pentaksiran dan Pelaporan Ujian Akhir Sesi Akademik Sekolah Rendah Tahun 4,5 dan 6 Edisi Kedua sebagai persediaan untuk menghadapi ujian bagi sesi 2023/2024 nanti.

Format Instrumen Pentaksiran dan Pelaporan Ujian Akhir Sesi Akademik Sekolah Rendah Tahun 4,5 dan 6 Edisi Kedua bolehlah dimuat turun melalui laman rasmi Lembaga Peperiksaan di pautan - LEMBAGA PEPERIKSAAN

Sumber: Lembaga Peperiksaan KPM

Previous Post Next Post