Modul Bimbingan (MOBIM) Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik Dan Sains Tahun 1

 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui laman rasmi telah mengeluarkan Modul Bimbingan (MOBIM) Bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik Dan Sains Tahun 1

Modul ini dibangunkan bagi membantu guru untuk:

  • Melaksanakan kurikulum dengan peruntukan waktu sedia ada;
  • Memahami kurikulum dan menterjemahkan Dokumen Standard Kurikulum dan
  • Pentaksiran (DSKP) dengan lebih berkesan; dan,
  • Menstruktur melalui integrasi beberapa standard pembelajaran yang sesuai
Muat turun modul MOBIM yang disediakan oleh KPM bagi membantu guru-guru dalam merancang aktiviti PdP. menghasilkan lembaran kerja, pentaksiran dan sebagainya.

 Visit a Link

Sumber: KPM

mobim tahun 1

mobim tahun 1

mobim tahun 1

mobim tahun 1

mobim tahun 1Previous Post Next Post