Buku Teks Dual Language Programme (DLP) Tahun 6


Softcopy Buku Teks Dual Language Programme (DLP) Tahun 6. Dual Language Programme (DLP) merupakan program yang memberi pilihan kepada sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) mata pelajaran bidang sains dan matematik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Program ini dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif di bawah Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI).

Pelaksanaan DLP bertujuan untuk:


  1. memberi peluang meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris murid melalui pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bidang sains dan matematik;
  2. memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan akses bagi penerokaan pelbagai bidang ilmu untuk bersaing pada peringkat global; dan
  3. meningkatkan kebolehpasaran murid dalam alam pekerjaan.

Muat turun softcopy buku teks KSSR Tahun 6 DLP untuk kegunaan sekolah yang tidak mencukupi buku teks dan sekolah yang menjalankan PnP dalam bahasa Inggeris

Muat turun softcopy buku teks Sains


Muat turun softcopt buku teks Matematik


Sumber pautan: Noraslina Abd Wahab

Semoga perkongsian Softcopy Buku Teks Dual Language Programme (DLP) Tahun 6 dapat memberi infomasi kepada semua guru yang mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Semoga bermanfaat
Previous Post Next Post