Panduan dan bahan sokongan pelaksanaan Pendidikan Sivik


Panduan dan bahan sokongan pelaksanaan Pendidikan Sivik. Pendidikan Sivik bermatlamat untuk melahirkan warganegara yang mengetahui hak, bertanggungjawab dan berakhlak mulia bagi menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan global dengan berfokus kepada literasi sivik dan amali sivik. (BPK, KPM)

Baca Mengapa Pendidikan Sivik Diperkenalkan

Pendidikan sivik ini dilaksana dan diperkasakan secara bersepadu serta holistik melalui perhimpunan sekolah, kurikulum, kokurikulum dan pelbagai aktviti atau program sekolah. Muat turun panduan serta bahan sokongan pelaksanaan Pendidikan Sivik di Pra Sekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.

Penafian: Semua pautan/link diperolehi dari Bahagian Pembangunan Kurikulum

Muat turun bahan sokongan pelaksanaan Pendidikan Sivik KLIK sini


Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni 
Modul Exemplar Pendidikan Sivik (Kurikulum)
Amalan Nilai Murni dan Pendidikan Sivik 

Specifications for civic education

Cadangan Strategi Pendidikan Sivik dalam Mata Pelajaran


Sumber: BPK
Previous Post Next Post