Kerangka Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam portal rasmi telah mengeluarkan poster Kerangka Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0 yang perlu dicapai oleh guru-guru.

Standard Guru Malaysia (SGM) 2.0

SGM 2.0 adalah dokumen rujukan berkaitan kompetensi yang perlu dicapai dan etika yang perlu dijiwai, diamalkan serta diperlihatkan oleh guru di Malaysia.

SGM 2.0 terdiri dari dua komponen iaitu Dimensi Kompetensi dan Etika Keguruan. Dimensi Kompetensi menjelaskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru pada pelbagai tahap pembangunan profesionalisme untuk melaksanakan PdP dengan berkesan. 

Manakala Etika Keguruan merupakan prinsip moral dan nilai akhlak yang seharusnya menjadi pegangan dan amalan guru di Malaysia bagi memastikan profesion keguruan sebagai kerjaya profesional serta dipandang mulia oleh masyarakat.

Muat turun poster SGM 2.0 di sini >>Poster SGM 2.0<<

Sumber: KPM

sgm 2.0

sgm 2.0

sgm 2.0


Previous Post Next Post