Kit Professional Learning Community (PLC)

kit plc


Kit Professional Learning Community (PLC) ini dibangunkan untuk membantu guru-guru membudayakan amalan PLC sebagai strategi pembangunan kompetensi guru ke arah kemenjadian murid. Kit ini sangat penting kepada setiap warga pendidik sebagai rujukan utama untuk melaksanakan PLC. 

Bahan ini ditulis dalam bentuk yang mudah dan jelas untuk difahami serta berkonsepkan mesra pengguna. Penghasilan Kit PLC juga diharapkan dapat menjadi garis panduan kepada setiap guru ke arah pemantapan sistem pendidikan kebangsaan. Segala aspirasi yang terkandung dalam kit ini dapat dimanfaatkan oleh semua guru.

Download Kit Professional Learning Community KPM

Sumber: KPM

Previous Post Next Post