Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah Versi 2

manual pdpr versi 2

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui surat rasmi yang bertarikh 2 Februari 2021 telah menyediakan Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah Versi 2 (PdPR 2.0) dan Panduan Pelaksanaan Jadual Waktu Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah.

Dokumen Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah Versi 2 (PdPR 2.0) dan Panduan Pelaksanaan Jadual Waktu Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah telah dikeluarkan oleh KPM sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah secara berstruktur.

Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah Versi 2 dan Panduan Pelaksanaan Jadual Waktu Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah boleh dimuat turun melalui laman rasmi KPM. 

Oleh yang sedemikian, surat pemaklumanan Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah bertarikh 2 Oktober 2020 adalah DIBATALKAN. 

Download 

Sumber: KPM

Previous Post Next Post