Contoh Penulisan Sasaran Keberhasilan 2021

contoh penulisan keberhasilan

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Bahagian Pengurusan Maklumat (eprestasi) telah menyediakan panduan contoh penulisan sasaran keberhasilan untuk digunakan bagi tahun 2021. 

Panduan contoh penulisan sasaran keberhasilan ini disediakan untuk membantu PYD menulis sasaran keberhasilan. Penulisan sasaran keberhasilan perlu disesuaikan mengikut bidang tugas dan hasil yang hendak dicapai dalam tempoh penilaian. 

Contoh-contoh penulisan sasaran keberhasilan ini merupakan penyataan-penyataan sasaran keberhasilan yang dikumpul daripada beberapa institusi berkaitan melalui pelaksanaan bengkel-bengkel penulisan yang telah diadakan. 

Muat turun Borang Keberhasilan 2021

Contoh-contoh penyataan sasaran keberhasilan tersebut boleh dijadikan panduan kepada PYD dalam menyediakan cadangan sasaran atau kepada PP dalam menyemak kaedah penulisan penetapan cadangan nilai pengukuran sasaran keberhasilan PYD.

Contoh Penulisan Sasaran Keberhasilan 2021

Contoh penulisan keberhasilan boleh dimuat turun melalui laman rasmi ePrestasi atau klik pautan di bawahDiharapkan panduan contoh penulisan sasaran ini dapat membantu semua pihak yang disenaraikan di bawah semasa menyediakan sasaran keberhasilan dengan lebih tepat dan berfokus.

 1. Guru Akademik Biasa
 2. Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
 3. Guru Akademik Tingkatan 6
 4.  Guru Dalam Hospital
 5. Guru Prasekolah
 6. Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Bidang
 7. Pensyarah Akdemik IPGK
 8. Pensyarah Kokurikulum IPGK
 9. Pensyarah Akademik Kolej Matrikulasi
 10. Pensyarah Kokurikulum Kolej Matrikulasi
 11. Pensyarah IAB
 12. Pengetua / Guru Besar
 13. Penolong Kanan Pentadbiran
 14. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
 15. Penolong Kanan Kokurikulum
 16. Penolong Kanan Tingkatan 6
 17. Penolong Kanan Progran Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
 18. Penolong Kanan Seni
 19. Penolong Kanan Sukan (Sekolah Sukan)
 20. Penyelia Sekolah Dalam Hospital
 21. Ketua Jabatan / Pusat IAB
 22. Ketua Jabatan IPGK
 23. Ketua Unit Kolej Matrikulasi
 24. Ketua Jabatan di Kolej Matrikulasi
 25. Ketua Nazir Negeri / Timbalan Ketua Nazir Negeri
 26. Nazri Kanan / Nazir Sekolah
 27.  Pegawai Pendidikan Daerah
 28. Timbalan PPD (Perancangan)
 29. Timbalan PPD (Pembelajaran)
 30. Penolong PPD Pemulihan
 31. Penolong PPD Pembangunan Bakat Murid
 32. Penolong PPD Hal Ehwal Murid
 33. Penolong PPD Prasekolah, Rendah dan Menengah
 34. Penolong PPD Pentaksiran dan Peperiksaan
 35. Penolong PPD Pendidikan Khas
 36. Penolong PPD Pendidikan Islam
 37. Penolong PPD Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan
 38. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah
 39. Ketua Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Sekolah
 40. Ketua Penolong Pengarah Pengurusan Sekolah
 41. Penolong Pengarah Pengurusan Sekolah Institut Pendidikan Swasta
 42. Penolong Pengarah Unit Naik Pangkat
 43. Penolong Pengarah Unit Penilaian Tahap Kompetensi
 44. Ketua Penolong Pengarah Sumber Pembangunan Manusia, BPI
 45. Penolong Pengarah Unit Pentaksiran SBP
 46. Ketua Penolong Pengarah IPGM
 47. Penolong Pengarah Unit Pengurusan Dasar Lembaga Peperiksaan
 48. Guru Bimbingan dan Kaunseling.
 49. SISC+
 50. Penolong Pengarah Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK)
 51. Jurulatih Sukan (Bola Tampar)


Previous Post Next Post