Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah (PLaN)

 PLaN ialah Primary Literacy and Numeracy atau Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah.

PLan merupakan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh berasaskan sekolah untuk murid Tahun 2 dan tahun 3.Objektif PLaN

Objektif PLaN adalah untuk memastikan semua murid Tahun 2 dan Tahun 3 boleh menguasai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum iaitu Tahap Penguasaan 3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik.Fokus Aktiviti PLaN

Fokus Aktiviti PLaN adalah seperti berikut:

  • Pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang menarik
  • Komuniti pembelajaran guru yang aktif
  • Penyediaan bahan pentaksiran yang memenuhi keperluan murid
  • Pemantapan pengurusan pentadbir sekolah
  • Penetapan sasaran pencapaian murid
  • Kempen Kesedaran Ibu Bapa / Penjaga / Komuniti


Impak Positif PLaN


Impak positif melalui Program ini adalah seperti berikut:
  • Peningkatan tahap penguasaan murid dalam kemahiran membaca, menulis dan mengira
  • Murid lebih seronok untuk mempelajari pelbagai bidang ilmu yang lain
  • Membina keyakinan diri murid untuk belajar dan berkomunikasi dengan berkesanPeranan Ibu Bapa/ Penjaga dan Kouminiti Dalam PLaN
Modul PLaN


Muat turun Modul PLaN:

Previous Post Next Post